Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Interdate S.A.

Printer-friendly versionPDF version

23 Ιουλίου 2018

Πρόλογος:

Οι παρακάτω όροι εμπορικών συναλλαγών της εταιρίας μας καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την χρήση των υπηρεσιών του C-Date,το οποίο λειτουργεί η Interdate S.A. / 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg - Luxembourg,μέσω διάφορων διαδικτυακών περιοχών (Domains), μεταξύ άλλων μέσω των www.C-Date.ch, www.C-Date.de, www.C-Date.at, (στο παρακάτω „C-Date“). Για όλους τους χρήστες και πελάτες του C-Date (i. F. εν περιλήψει „πελάτες“) ισχύουν αποκλειστικά αυτοί οι γενικοί όροι εμπορικών συναλλαγών,ακόμη και άν η χρήση ή η πρόσβαση γίνεται από εκτός της Σλοβακίας. Με την εγγραφή ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και καταλάβει τους γενικούς όρους εμπορικών συναλλαγών και τους αποδέχεται.Ο πελάτης ή χρήστης αποδέχεται τους γενικούς όρους εμπορικών συναλλαγών, με την εξήγηση "έχω διαβάσει τους γενικούς όρους εμπορικών συναλλαγών και τους αποδέχομαι" πατώντας και επιλέγοντας την περιοχή "ναι" .

Σημείωση: δεν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε πελάτες από το Λουξεμβούργο. Εάν είστε κάτοικος Λουξεμβούργου δεν επιτρέπεται να εγγραφείτε για αυτήν την υπηρεσία. Οι ρήτρες 10. (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) πωλήσεις 2, 4. (2) πρόταση 2 των ΓΟΠ δεν ισχύουν πλέον για καταναλωτές/πελάτες που είναι κάτοικοι Λουξεμβούργου.

I. Το θέμα των όρων

(1)Το C-Date προσφέρει στην ιστιοσελίδα του υπηρεσίες,με τις οποίες άτομα μπορούν να αναζητήσουν άλλα άτομα βάση προκαθορισμένων κριτηρίων.Η προσφορά περιέχει δωρεάν υπηρεσίες όπως επίσης και υπηρεσίες που απαιτούν/προϋποθέτουν χρέωση για την χρήση τους.Για υπηρεσίες με χρέωση,η χρέωση γίνεται είτε για χρήση μίας φοράς είτε για την είσοδο στις υπηρεσίες αυτές για μία ορισμένη χρονική περίοδο. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν σε γενικές γραμμές να χρησιμοποιήσουν όλες τις υπηρεσίες.Πρίν από κάθε χρήση υπηρεσιών με χρέωση, θα υποδεικνύεται στους χρήστες ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι με χρέωση καθώς και το ποσό της χρέωσης αυτής (πόσο κοστίζει η χρήση της υπηρεσίας σε χρήματα).

(2) Οι ακόλουθοι όροι ρυθμίζουν τη χρήση του C-Date από τους πελάτες/χρήστες του C-Date.

(3) Το C-Date προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά για ιδιωτικούς και όχι για επμορικούς σκοπούς.Με την εγγραφή υποχρεώνεται κάθε πελάτης, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο για ιδιωτικό σκοπό, και επίσης να είναι ενήλικας άνω των 18 ετών.

II. Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών και δυνατοτήτων τους

(1) Το C-Date προσφέρει στους πελάτες του,πρόσβαση στη βάση δεδομένων του και στις εφαρμογές του,οι οποίες μπορούν να ανακληθούν από διάφορες διαδικτυακές περιοχές(Domains),όπως και μέσω ιστιοσελίδων-συνεργατών, στις οποίες έχει ενσωματωθεί το C-Date - εάν είναι απαραίτητο, ακόμη και σε μία προσαρμοσμένη επιφάνεια των επιφανειών με γραφικά, αυτών των ιστιοσελίδων-συνεργατών -.

(2) Το C-Date κάνει δυνατή στους πελάτες του την πρόσβαση στις εφαρμογές του,με την συμπλήρωση από τον πελάτη ενός ερωτηματολογίου διαμορφωμένου από ειδικά κριτήρια.

(3) Οι απαντήσεις του πελάτη/χρήστη στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, όπως και άλλες προσωπικές πληροφορίες, θα απορροφηθούν από την βάση δεδομένων του C-Date και θα συγκριθούν με τα δεδομένα όλων των άλλων πελατών/χρηστών του C-Date.Η σύγκριση αυτή των δεδομένων,επιτυγχάνεται βάση ενός από το C-Date σχεδιασμένου αλγόριθμου, ο οποίος μπορεί να ερευνήσει και να συμπεράνει κατά πόσο είναι συμβατά τα Προφίλ δύο χρηστών (ομοιότητες που παρουσιάζουν μεταξύ τους). Ώς αποτέλεσμα της σύγκρισης του προφίλ του με τα δεδομένα των προφίλ όλων των υπόλοιπων χρηστών στην βάση δεδομένων, λαμβάνει ο πελάτης/χρήστης, μία λίστα όλων αυτών των χρηστών (προτάσεις επαφής) που του ταιριάζουν καλύτερα. Το C-Date υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία και με δικό του προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο ερευνά και βρίσκει προφίλ που παρουσιάζουν ομοιότητες.

(4) Οι χρήστες/πελάτες μπορούν να έρθουν σε επαφή με άλλους χρήστες που τους έχει προτείνει τοC-Date .

(5) Η υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα λήψης προτάσεων για επαφή παρέχεται με χρέωση. Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία για ένα ορισμένο και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 6 μήνες) ,το οποίο μπορεί βάση του VIII. (3) να επεκταθεί αυτόματα.

(6) Οι πελάτες θα ενημερώνονται πρίν από την πρόσβαση σε υπηρεσίες με χρέωση, για το ότι οι υπηρεσίες αυτές χρεώνονται ,για το τί περιλαμβάνουν,τον τρόπο πληρωμής και τον τρόπο και κόστος χρήσης αυτών και μπορούν μετά από επιτυχή πληρωμή των υπηρεσιών αυτών να τις χρησιμοποιήσουν.

(7) Το C-Date δεν εγγυάται , ότι κατά τη διάρκεια του συμβολαίου κάποια από τις επαφές που θα σας προτείνει θα είναι επιτυχής, και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του συμβολαίου δεν πραγματοποιηθεί καμία επαφή.Το C-Date όμως εγγυάται ,εφόσον το ζητήσετε, την αυτόματη παράταση της πρόσβασης στις με χρέωση δυνατότητες των προτάσεων γνωριμίας στην περίπτωση που οι προτάσεις γνωριμιών δεν είναι, ανάλογα με τη διάρκεια της με χρέωση πρόσβασης, 5,10 ή 20 ανάλογα για τον κάθε τρέχοντα χρόνο των 3,6 ή 12 μηνών. p>

(8) Το C-Date δεν εγγυτάται για το άν οι αξιολογήσεις ή ανακοινώσεις που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο είναι σωστές.

III. Πρόσβαση /είσοδος

(1) Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων του C-Date προϋποθέτει την εγγραφή, για την οποία ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα από τον ίδιο επιλεγμένο ψευδόνυμο C-Date και κωδικό πρόσβασης. Με την εγγραφή του ο κάθε χρήστης αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις χρήσης οι οποίες εξηγούνται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις εμπορικών συναλλαγών. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι είναι ενήλικας. Με την εγγραφή ξεκινάει μια σχέση συμβολαίου μεταξύ του C-Date και του πελάτη η οποία καθορίθεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

(2) Το C-Date δικαιούται να μπλοκάρει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του,για όποιον πελάτη χρησιμοποιεί το σύστημα για παράνομους σκοπούς,ειδικά στην περίπτωση παραβίασης των καθηκόντων που περιγράφονται στο VII..

(3) Το C-Date προσφέρει και δωρεάν,και με χρέωση υπηρεσίες.Μέσα στο πλαίσιο των με χρέωση υπηρεσιών,το κόστος προκύπτει είτε απο την ατομική χρήση της υπηρεσίας,είτε απο την χρήση της για ένα ορισμένο χρονίκο διάστημα.Πρίν απο τη χρήση μιας χρεώσιμης υπηρεσιας,οι χρήστες ενημερώνονται οτι η συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί πληρωμή και ποιές αμοιβές απαιτούνται.Μέτα την απόδειξη πληρωμής,οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις χρεώσιμες υπηρεσίες μας.Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.

(4) Χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία με χρέωση,ο εγγεγραμμένος πελάτης συνάπτει μια ακόμα σχέση συμβολαίου πέρα απο την αρχική που δημιουργήθηκε με την εγγραφή του στοC-Date .Αυτή η δέυτερη σχέση συμβολαίου,δημιουργείται μόλις ο πελάτης πατήσει στο πεδίο επιβεβαίωσης για αποδοχή των υποχρεώσεων πληρωμής στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

IV. Προστασία δεδομένων

Η πολιτική απορρήτου μας μπορεί να βρεθεί εδώ: https://www.c-date.gr/info/dilosi-prostasias-dedomenon-prosopikoy-xaraktira.html

V Αμοιβές.

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται απο το C-Date είναι δωρεἀν,εφόσον ο πελάτης δεν λάβει πληροφορίες για χρέωση πληρώμης για κάποια επιλεγμένη υπηρεσία.Το κόστος και ο τρόπος πληρωμής,υποδεικνύονται για κἀθε χρεώσιμη υπηρεσία.Άν η πρόσβαση ενός πελάτη μπλοκαριστεί λόγω μίας παράβασης του συμβολαίου απο τη μεριά του χρήστη,οι πιθανές αχρησιμοποίητες πιστώσεις του πελάτη,θα κρατηθούν απο το C-Date ως μια συνολική χρέωση υπηρεσίας για αποφυγή παραβιάσεων των συμβολαίων.Η συνδρομή δεν μπορεί να μεταφερθεί,ή να μοιραστεί με τρίτα πρὀσωπα.Ο συνδρομιτής πρέπει να ενημερώσει τον χειριστή της υπηρεσίας αμέσως,για χρεώσεις που αφορούν τον τραπεζικό του λογαριασμό,ή την ισχύη της πιστωτικής κάρτα που χρησιμοποιείται για την πληρωμή της ιδιότητας μέλους στο C-Date.

VI Ενστάσεις στις υπολογίσιμες αμοιβές για τις χρεώσιμες υπηρεσίες.

(1) Ενστάσεις στις χρεωμένες,ή τιμολογημένες αμοιβές,πρέπει να εγείρονται απο τον πελάτη κατά του C-Date σε γραπτή μορφή συμπεριλαμβάνοντας τον λόγο του παραπόνου,το αργότερο 14 μέρες μετά την χρέωση της αμφισβητοὐμενης αμοιβής,ή παραλαβής του τιμολογίου.Αν ο πελάτης δεν υποβάλει μια έγκυρη ένσταση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 14 ημερών,οι χρεωμένες,ή τιμολογημένες αμοιβές θα θεωρηθεί οτι έχουν γίνει δεκτές ως σωστές.

(2) Μικρότερου μεγέθους παράπονα του πελάτη όσον αφορά στις χρεώσιμες υπηρεσίες,δεν εξουσιοδοτούν τον πελάτη να υποβάλει ένσταση.Τέτοια παράπονα είναι,αν ο χρόνος για τον οποίο ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποίσει τις υπηρεσίες,δεν ξεπεράσει τις δύο συνεχόμενες μέρες.Επιπλέον, προϋπόθεση μιας νόμιμης καταγγελία, είναι η ευθύνη του C-Date σύμφωνα με το σημείο XII αυτών των Όρων&Συνθηκών για την μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

(3) Το ακόλουθο ισχύει για τις δικαιολογημένες καταγγελίες:Πελάτες με πρόσβαση σε χρεώσιμες υπηρεσίες,που βασίζεται σε χρόνο,λαμβάνουν παράταση της ιδιότητας τους ως μέλη σε αντιστοιχία με την διάρκεια που βεβαιώνεται στο νόμιμο παρἀπονό τους.

(4) Στην περίπτωση ενός δικαιολογημένου παραπόνου,το μέλος δικαιούται να θέσει στο Wrong or unsupported variable : brandname μια επιπλέον προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών για την κατάλληλη διευθέτηση και να απαιτήσει μια πιστωτική απόδειξη όπως περιγράφεται στην παράγραφο (3).Άν η αιτία του παραπόνου δεν έχει απομακρυνθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας,ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αποσυρθει απο το συμβόλαιο.Αχρησιμοποίητες πιστώσεις θα επιστραφούν σύμφωνα με τους όρους που δίνονται στα VII(4) και (5).

VII Καθήκοντα πελατών

(1) Ο συνδρομητής επιβεβαιώνει ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών,οτι είναι σύμφωνα με τους νόμους της χώρας του/της σε κατάλληλη νομική και ηλικιακή ικανότητα ώστε να μπορεί να δεχτεί αυτή τη συμφωνία πλήρως και κατάλληλα,στην πλήρη έκταση της.Ο συνδρομητής επίσης δεσμεύεται οτι συνειδητά αρνείται την πρόσβαση στο C-Date σε ανήλικους και θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για να κρατήσει τα στοιχεία της σύνδεσης του κρυφά απο ανήλικα μέλη της οικογένειας,φίλους και γνωστούς.Αν του ζητηθεί,ο συνδρομητής πρέπει να αποδείξει την νόμιμη ηλικία του παρουσιάζοντας ένα αντίγραφο του διαβατηρίου του,ή άλλου νομικού εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του,όπως επίσης και αντίγραφο του τραπεζικού του λογαριασμού,ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την εγγράφη.Ο πελάτης δεν μπορεί να δημιουργήσει,ή να διανέμει αντίγραφα απο φωτογραφίες,ή κείμενα που παρέλαβε απο μια επαφή σχετική με το C-Date και επίσης δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσει,ή να τα εκμεταλλεύτει με κανέναν διαφημηστίκο,ή μη,τρόπο.Η όποια χρήση,ή εκμεταλλεύση χωρίς εξουσιοδότηση θα εξεταστεί βάση του ποινικού δικαίου και θα διωχθεί ποινικά.Αυτό ισχύει επίσης και για κάθε είδους επικοινωνία με άλλα μέλη αυτής της dating ; platformas.

(2) Ο κάθε πελάτης υποχρεούται να αντιμετωπίζει όλα τα ηλεκτρονικά,και άλλα, μηνύματα ή στοιχεία απο άλλα μέλη που συνδέονται με την χρήση της βάσης δεομένων του C-Date,ως εμπιστευτικά,και να τα καθιστά μη προσβάσιμα σε τρίτα μέλη χωρις της έγκριση του αποστολέα. Αυτό ισχύει επίσης και για ονόματα,τηλεφωνικούς αριθμούς,αριθμους φαξ,διευθύνσεις κατοικιών,διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων και/ή URLS άλλων πελατών.Η διανομή οποιονδήποτε πληροφοριών που δεν αφορούν πελάτες της υπηρεσίας,επίσης απαγορεύεται.

(3)Επιπλέον ο κάθε πελάτης έχει υποχρέωση να απέχει απο κάθε κακοδιαχείριση των υπηρεσιών που προσφέρονται απο το C-Date.Αυτό ειδικότερα αναφέρεται στην

α) διανομή μέσω του C-Date οποιουδήποτε διαφημηστικού,άσεμνου,πορνογραφικού,ή άλλου είδους παράνομου υλικού ή παρόμοιου στοιχείου.

β) χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του C-Date για απειλή,παρενόχληση,ή καταπάτηση των δικαιωμάτων άλλων ατόμων(συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δικαιωμάτων) ή για υπόσχεση,ή απαἰτηση οικονομικών,ή άλλων νομισματικών υπηρεσιών.

γ) Φώρτωση δεδομένων στο C-Date

- που περιέχουν ιούς (μολυσμένο λογισμικό)

- που περιέχουν λογισμικό,ή άλλο υλικό που προστατεύεται απο πνευματικά δικαιώματα.η δικαιώματα εμπορικών σημάτων,εκτός κι αν ο χρήστης είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων,ή έχει την νόμιμη άδεια να χρησιμοποιεί τέτοιο λογισμικό,ή υλικό.

δ) Χρησιμοποίηση του Wrong or unsupported variable : brandΝame με τρόπο που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην διαθεσιμότητα των προσφορών για άλλους χρήστες.

ε) Αποστολή ηλεκτονικών μηνυμάτων σε πελάτες για οποιονδήποτε σκοπό εκτός απο την ιδιωτική επικοινωνία.Ειδικότερα για διαφήμηση,ή προσφορά άλλων αγαθών,ή υπηρεσιών.

(4) Εκτός απο τις πιθανές αστικές και ποινικές διώξεις για τον μεμονομένο πελάτη, η παραβίαση αυτών των κανόνων συμπεριφοράς εξουσιοδοτεί το C-Date να αποσυρθεί απο το σιμβολαίο χωρίς προειδοποίηση,και να μπλοκάρει την πρόσβαση στην βάση δεδομένων του C-Date για τον συγκεκριμένο πελάτη σύμφωνα με τους όρους της πρότασης III .

(5) Άν υπάρξουν στοιχεία αναρμόδιας,ή παράνομης χρήσης της υπηρεσίας μας,το Wrong or unsupported variable : brandΝame δικαιούται να να ελέγξει το περιεχόμενο που φωρτώνει ο πελάτης,να μπλοκάρει την πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία-εφόσον ενδείκνυται- και να μπλοκάρει άμεσα τον πελάτη σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται στην πρόταση II.Σε περιπτώσεις αμφιβολίας,το C-Date διατηρεί το δικαίωμα στην τελική απόφαση όσον αφορά την νομιμότητα της υπο αμφισβήτηση χρήσης.

VIII . Έξοδος απο το σύστημα και ακύρωση

(1) Όλοι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα εξόδου απο το σύστημα οποιανδήποτε στιγμή χωρίς να δώσουν λόγο.Με την έξοδο τους απο το σύστημα,το αρχείο στοιχείων που αποθηκεύτηκε για το προφίλ του πελάτη θα διαγραφεί και σχέση συμβολαίου που περιγράφεται στην πρόταση III,θα παύσει.Το Wrong or unsupported variable : brandΝame έχει επίσης το δικαίωμα να αποσυρθεί απο το συμβόλαιο οποιανδήποτε στιγμή,με μια προειδοποιητική περίοδο 14 ημερών.

(2) Άν ένας πελάτης μιας χρεώσιμης υπηρεσίας ακυρώσει την συνδρομή του,η σχέση συμβολαίου που περιγράφεται στην πρόταση III,αυτών των Όρων&Συνθηκών,μένει απο εδώ και πέρα,ανεπηρέαστη.Με την ακύρωση ο πελάτης εγκαταλείπει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις χρεώσιμες υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν ακόμα εξαντληθεί.π.χ, πληρωμές που έχουν ήδη γίνει,δεν θα επιστραφούν στον πελάτη.

(3) Η πρόσβαση σε χρεώσιμες επαφές σύμφωνα με την πρόταση (5) και η αντίστοιχη σχέση συμβολαίου σύμφωνα με την πρόταση III (3) αυτόματα παρατείνονται βάση της επιλεγμένης περιόδου πρόσβασης(3 ή 6 μήνες),άν ο πελάτης δεν ακυρώσει γραπτώς το συμβόλαιο του 14 μέρες πρίν λήξει η πρόσβαση του,όπου μπορεί να εφαρμοστεί,εντός της περιόδου ειδοποίησης που επισιμαίνεται στο συμβόλαιο του,υπο την διευκρίνιση του πλἠρους ονόματος του και του ψευδωνύμου του.Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία ακύρωσης μποροών να βρεθούν στην περιοχη FAQ της ιστοσελίδας του Wrong or unsupported variable : brandΝame

(4) Το Wrong or unsupported variable : brandΝame έχει το δικαίωμα να αποσύρει πλήρως,ή μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών ανα πάσα στιγμή.

(5) Πελάτες οι οποίοι λόγω πληρωμών που έχουν ήδη καταβάλει,έχουν αξιώσεις για την ισορροπία των κεφαλαίων τους όταν οι υπηρεσίες έχουν αποσυρθεί απο το Wrong or unsupported variable : brandΝame,θα λάβουν μια επιστροφή (πίστωση) για την απώλεια χρήσης.

IX Λειτουργεία

Το Wrong or unsupported variable : brandΝame έχει το δικαίωμα,αλλά όχι το καθήκον,να έλεγχει το περιεχόμενο απο οποιαδήποτε κείμενα λαμβάνει,φωτογραφίες,ή αρχεία γραφικων για να διασφαλίσει την συμμόρφωση με τις γενικές νομικές διατάξεις των Γενικών Όρων&Συνθηκών και,όταν χρειάζεται τροποποιεί,ή διαγράφει το αμφισβητίσιμο περιεχόμενο.

X Δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα για προγράμματα,υπηρεσίες,λογισμικό,τεχνολογία,εμπορικά σήματα,εφευρέσεις και σε όλο το υλικό που ανήκει στο Wrong or unsupported variable : brandΝame,είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Wrong or unsupported variable : brandΝame.Το Wrong or unsupported variable : brandΝame είναι ο ιδιοκτήτης όλων των πνευματικών δικαιωμάτων για τα παραπάνω δικαιώματα.Η χρήση όλων των προγραμμάτων και του περιεχομέμου τους,και των υλικών,εμπορικών σημάτων που βρίκονται ενσωματωμένα εκεί,επιτρέπεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναγράφονται στους Όρους&Συνθήκες.Η όποια αναπαραγωγή προγραμμάτων,υπηρεσιών,διαδικασιών,κλπ (ανεξάρτητα απο τον σκοπό) δεν επιτρέπεται.

XI. Ευθύνη

(1) Δεδομένου οτι το Wrong or unsupported variable : brandΝame δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στην ακρίβεια και την ασφάλεια των δεδομένων που ανταλλάσονται μεταξύ πελατών,ή που μπαίνουν στα προφίλ των πελατών,ο χειριστής δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη γι αυτά τα στοιχεία.Η ευθύνη αποκλείεται απο εδώ και πέρα με το παρόν έγγραφο σε κάθε περίπτωση.Το Wrong or unsupported variable : brandname κατά παρόμοιο τρόπο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την επιτυχία του προφίλ ταιριάσματος όπως και για τις αξιολογήσεις των ερωτηματολογίων προσωπικότητας.Το Wrong or unsupported variable : brandname δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων και για το εξατομικευμένα δημιουργημένο προφίλ.Άν και δεν τους επιτρέπεται,οι πελάτες μπορεί να παρέχουν λανθασμένες πληροφορίες,ή να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Wrong or unsupported variable : brandΝame για παράνομους χωρίς εξουσιοδότηση σκοπους.Στην περίπτωση παράνομης,ή χωρίς εξουσιοδότηση χρήσης του συστήματος,καμία ευθύνη δεν βαραίνει το Wrong or unsupported variable : brandΝame.Το Wrong or unsupported variable : brandΝame εγγυάται μόνο την προσπάθεια μεσολάβησης για την δημιουργία επαφής,όχι την επιτυχία της.Έτσι το Wrong or unsupported variable : brandΝame δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο αν μέσα στο επιλεγμένο διάστημα ισχύης του συμβολαίου δεν έχουν αποτέλεσμα οι επαφές,ή αν οι πραγματικές προσωπικότητες δύο προτεινόμενων επαφών ειναι ασύμβατες.

(2) Το Wrong or unsupported variable : brandΝame δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδιάκοπη διαθεσιμότητα του συστήματος και για δυσλειτουργίες που βασίζονται στο σύστημα,διακοπές και διαταραχές στην ποιότητα πρόσβασης στην βάση δεδομένων του Wrong or unsupported variable : brandΝame λόγω ανωτέρας βίας,ή γεγονότος που το Wrong or unsupported variable : brandΝame δεν μπορεί να ελέγξει,ειδικότερα την δυσλειτουργία δυκτίων και πυλών επικοινωνίας.Το Wrong or unsupported variable : brandΝame με παρόμοιο τρόπο δεν έχει καμία ευθύνη για μικρότερης σημασίας διαταραχές της υπηρεσίας.

(3) Το Wrong or unsupported variable : brandΝame θα αναλαβεί την ευθύνη μόνο για ζημιές που προκύπτουν για λόγους άλλους απο αυτους που αναφέρθηκαν παραπάνω.Σε περίπτωση σκόπιμων πράξεων,ή μεγάλης αμέλειας απο τις αντιπροσωπείες και τους υπαλλήλους του,και μόνο σε έναν βαθμό ο οποίος ανταποκρίνεται στην σχέση με τις άλλες αιτίες που συμβάλλουν στην δημιουργία της ζημιάς.

(4) Το Wrong or unsupported variable : brandΝame θα αναλάβει την ευθύνη για μικρού μεγέθους αμέλεια,μόνο αν μια αντιπροσωπεία,ή υπαλληλος του Wrong or unsupported variable : brandΝame έχει παραβιάσει ένα σημαντικό καθήκον όπως περιγράφεται στο συμβόλαιο.Αυτή η ευθύνη είναι περιορισμένη σε ζημιές που τυπικά προκύπτουν απο μια τέτοια παραβίαση.

(5) Περαιτέρω ευθύνη,αποκλείεται.

XII Αποζημίωση

Ο πελάτης με το παρόν έγγραφο απαλλάσει το Wrong or unsupported variable : brandΝame απο κάθε ευθύνη και καθήκον,δαπάνες και απαιτήσεις που προκύπτουν απο ζημιές μέσω δυσφήμησης,δυσφήμησης και παραβίασης δικαιωμάτων απο άλλους χρήστες,διαταραχές υπηρεσίας,καταπάτησης πνευματικής ιδιοκτησίας,ή άλλων δικαιωμάτων απο άλλα μέλη.Επιπλέον,κάθε μέλος με το παρόν έγγραφο αποκλείει το Wrong or unsupported variable : brandΝame απο κάθε ευθύνη,αιτήματα και κόστος που προκύπτουν απο παραβίαση των Όρων&Συνθηκών.

XIII. Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις απο το Wrong or unsupported variable : brandΝame στους χρήστες του,παραδίδονται μέσω ειδικών προτύπων επίδειξης μετά απο την σύνδεση τους,ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.Μηνύματα απο πελάτες στο Wrong or unsupported variable : brandΝame πρέπει να απευθύνονται στην διεύθυνση που διευκρινίζεται στην ιστοσελίδα (π.χ [email protected]) ή μέσω ταχυδρομείου.

XIV Αντιστάθμισμα/ δικαίωμα της εμπράγματου ασφάλειας

Ο πελάτης μπορεί να αντισταθμίσει μόνο δικές του απαιτήσεις με αυτές του Wrong or unsupported variable : brandΝame ή να θέσει σε ισχή το δικαίωμα της εμπράγματου ασφάλειας ,εφόσον οι απαιτήσεις του είναι νομικά κατοχυρωμένες,ασυναγώνιστες,ή αναγνωρισμένες.

XV Τ ροποποιήσεις στους Όρους&Συνθήκες.

Το Wrong or unsupported variable : brandΝame διατηρεί το δικαίωμα του να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους&Συνθήκες ανα πάσα στιγμή.Το Wrong or unsupported variable : brandΝame θα υποδείξει εμφανώς την όποια τροποποίηση στους πελάτες του. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να αντιτεθούν στην τροποποίηση των Γενικών Όρων&Συνθηκών μέσα σε δύο εβδομάδες.Το Wrong or unsupported variable : brandΝame θα ενημερώσει τους χρήστες γι αυτό τους το δικαίωμα τη στιγμή της ειδοποίησης τους για την καινούργια τροποποίηση.Άν ο πελάτης δεν αντιτεθεί στην τροποποίηση μέσα σε αυτό το διάστημα,οι καινούργιοι Όροι&Συνθήκες θα εφαρμοστούν για τον χρήστη απο την ημέρα λήξης της προθεσμίας αυτής της ειδοποίησης.Το Wrong or unsupported variable : brandΝame δικαιούται να τροποποιήσει τους Όρους&Συνθήκες.Αυτές οι τροποποιήσεις μπαίνουν σε εφαρμογή μόλις είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα.Αυτό ισχύει ανεξάρτητα απο την πιθανότητα ο κάθε πελάτης να πρέπει να ακυρώσει την ιδότητα μέλους του.Άν ο πελάτης εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Wrong or unsupported variable : brandΝame,η έγκριση του για τις τροποποιήσεις θεωρείται ότι έχει δωθει.Άν ο πελάτης αντιτεθεί στην τροποποίηση των Όρων&Συνθηκών,το Wrong or unsupported variable : brandΝame δικαιούται να ακυρώσει την δωρεάν ιδιότητα του ως μέλος όπως περιγράφεται στην πρόταση III.(1) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.Σε αυτήν την περίπτωση,το Wrong or unsupported variable : brandΝame έχει εξίσου το δικαίωμα να αντιτεθεί στην αυτόματη παράταση της χρεώσιμης συνδρομής του πελάτη όπως φαίνεται στο II.(5),III.(3),VIII.(3).Άν αυτό συμβεί,η χρεώσιμη ιδιότητα του ως μέλος,τελειώνει με την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης επιλεγμένης συνδρομής.Οι πελάτες θα ειδοποιηθούν το λιγότερο δύο εβδομάδες πρίν απο αυτήν την ημερομηνία .

Οι πελάτες αντίστοιχα παρακαλούνται απο εδώ και πέρα να προσέχουν την τελευταία έκδοση των Όρων&Συνθηκών,η οποία είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του χειριστή.Η επίσκεψη του πελάτη στην ιστοσελίδα του Wrong or unsupported variable : brandΝame,υπονοεί την πλήρη αποδοχή του σε κάθε τροποποίηση,ή αναθεώρηση.

XVI. Γενικές πληροφορίες

Άν μεμονωμένες παροχές αυτών των Όρων&Συνθηκών είναι,ή γίνουν ελλειπείς ή άκυρες,οι εναπομείναντες Όροι&Συνθήκες θα παραμείνουν ενεργοί.Η έλλειψη,ή άκυρη παροχή,θα αντικατασταθεί ή θα τροποποιηθεί απο μια ρύθμιση που πλησιάζει όσο το δυνατον περισσότερο στην οικονομική πρόθεση.Η αποκλειστική αρμοδιότητα του Wrong or unsupported variable : brandΝame για όλες τις διαφωνίες που σχετίζονται με αυτό,ανήκει στην βάση του Wrong or unsupported variable : brandΝame.

XVII. Δικαίωμα ακύρωσης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ακύρωσης της δέσμευσης συμβολαίου με το C-Date σύμφωνα με την παράγραφο III (1) μέσα σε 2 εβδομάδες από την έναρξη του συμβολαίου (ημερομηνία εγγραφής) σε γραπτή μορφή απευθυνόμενο στο C-Date με e-mail στη διεύθυνση e-mail που επισημαίνεται στην παράγραφο XIII ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που επισημαίνεται στην παράγραφο XIX. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ακύρωσης του συμβολαίου με το C-Date σύμφωνα με την παράγραφο III (1) μέσα σε 2 εβδομάδες από την αρχή του συμβολαίου (ημερομηνία εγγραφής), όσο δεν έχει χρησιμοποιήσει τις χρεώσιμες υπηρεσίες μας.Το δικαίωμα ακύρωσης λήγει με τη χρήση των υπηρεσιών.

XVIII .Επίσιμη έδρα

Η βάση του Interdate S.A. είναι η Luxembourg - Luxembourg .Οι ιστοσελίδες του Wrong or unsupported variable : brandΝame,φιλοξενούνται απο τους διακομιστές του.